Hvert år utbetaler norsk-tipping deler av overskuddet sitt til lag og foreninger.

I løpet av 2013 har vi mottatt 12 743,- mens hittil i år har vi 3 110,-

Vi er utrolig takknemelig for ditt bidrag, noe som hjelper oss å holde hjulene i gang.
Hvis du/dere ikke har registrert din grasrotmottaker, så kan du legge oss inn via norsk-tipping sin side her

Eller

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:
• Hos kommisjonæren
• Norsk Tipping sine nettsider
• SMS, send Grasrotandelen 997757688 til 2020